Studentfirande igår

 
 
Var ni och firade studenten hos någon eller tog ni kanske studenten själva? :)Kom ihåg mig?